Jornada: presentacions dels ponents

1. BERTA MENESES

2. LLUÍS SAEZ3. RAMONA GARCIA